saman
Büyüt
Romanya'da bir saman yığını 

Sözlükte "saman" ne demek?

1. Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra kalan sapları ve daha çok bunların harmanda parçalanmışısaman

Saman kelimesinin ingilizcesi

[Saman] adj. straw
n. straw, chaff, hay, fodder, halm, haulm
n. shaman